Bugun...


Arşivimden

facebook-paylas
TÜRK’ÜM DOĞRUYUM ÇALIŞKANIM!
Tarih: 23-10-2018 02:44:00 Güncelleme: 23-10-2018 02:44:00


Ender Erdemil / 2006

Türk’üm, doğruyum, çalışkanım...

Bu andı hepimiz ilkokul öğrencisi olduğumuz sıralarda okumuşuzdur. İçinizde, bu andın okuduğu günlerde ne anlama geldiğini düşüneniniz var mı? Doğrusunu isterseniz ben hiç düşünmemiştim. Hiçbir öğretmenimin de bu andın ne anlama geldiğini, bu andı niçin okuduğumuzu anlattığını hatırlamıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, büyük meşakkatle kuruldu. Daha sonraki dönemlerde; özellikle de Mustafa Kemal Paşa’nın ölümünden sonra Türkiye’yi yönetenler, Mustafa Kemal Paşa’nın 6 Mart 1922 günü meclis kürsüsünden yaptığı konuşmanın özellikle batılı emperyalist ülkelerin Türkiye üzerindeki emellerini anlatan ve bu emellerden asla vazgeçmeyeceklerini belirten bölümlerini görmezden geldiler. Cumhuriyet’i, önünde hiçbir tehlike yokmuş gibi algılayıp, Gene Mustafa Kemal Paşa’nın, kendilerine verdiği “Ulasal bilinci canlı tutma” görevini yadsıdılar. Bu yüzden de biz andımızı, ne anlama geldiğini hiç düşünmeden okuduk da okuduk.

Atatürkçülük’ü fotoğraflara, törenlere ve heykellere indirgeyen siyasal iktidarlar ulusal bilincin zayıflamasını bu ve benzeri yollarla sağladılar. Gençliğimiz, hatta gençlik çağını geçmişi pek çok insanımız, ulusal birliğimize saldıran “küreselleşme” ideologları tarafından yönlendirilebilecek; yönlendirilemese bile en azından kafası karıştırılabilecek bir bilinçsizlik düzeyine getirildi.

Türk müyüz?

Türk, bin yıllarca varolmuş, dünyayı kökten değiştirmiş bir soyun adı. Türk, adının geçtiği her dönemde, bir alt-üstlüğe damgasını vurmuş, bezirganlaşmış medeniyetleri yıkıp, yerine kendi medeniyetlerini kurmuş, tarihin her döneminde varolmuştu. Türk adı, tüm insanlığa böyle bir varoluşu çağrıştırıyordu.

Ne yazık ki, Türk adı; yakın tarihimizde Osmanlılaştırılarak, bu varoluş anlamından koparılıp, köleleştirilmeye namzet bir “ümmet” anlamı taşır hale getirildi

Mustafa Kemal Paşa, Türk’e Türk’lüğünü hatırlatarak, istiklalini yeniden eline almasını sağladı.

Mustafa Kemal Paşa’ya göre: *Türk ulusundan büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir ulus yoktur, ve bütün insanlık tarihinde de görülmemiştir. Türk ulusu, O’na göre, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkıdır. Türk dili, Türk ulusu için kutsal bir hazinedir. Türk ulusu, Asya’nın batısında ve Avrupa’nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayrılmış, ‘Türk Eli’, ‘Türk Yurdu’ denilen bir yurtta yaşar, ve bu yurtta yaşayarak, derin ve ünlü geçmişinin, büyük ve güçlü atalarının kalıtlarını koruyabileceğine; o kalıtları, şimdiye değin olduğundan daha fazla zenginleştireceğine inanmaktadır. Türk ulusu, her uygar ulus gibi geçmişin bütün evrelerinde buluşlarıyla, bulgularıyla uygarlık dünyasına katkıda bulunmuş insanların, ulusların değerini bilir ve onların insanlığa bıraktıkları kalıtsal anıları saygıyla korur. Türk ulusu, insanlık evrenine gönülden bağlı bir üye ailedir. ( * Kaynak: Atatürk’ün Yazdığı Yurttaşlık Bilgileri, Yenigün Haber Ajansı, 1997)

Mustafa Kemal Paşa; Türk ulusuna, Türk olmanın nasıl bir şey olduğunu, kendi el yazısıyla,  böyle anlatmış.

Dönüp kendimize bakalım. Türk müyüz?

Doğru muyuz?

Geometride iki nokta arasındaki en kısa yol doğru olarak tanımlanır. Demek ki doğruyuz dediğimizde, bulunduğumuz yerden, varacağımız hedefe giderken, sağa sola hiç sapmadan, açık seçik, gideceğimiz yöne doğru yürümemiz gerekiyor. Sağa sola saptığımız zaman; hedefe varsak bile, gittiğimiz yol doğru değil, eğri oluyor. Bu doğru yolun doğru yol olduğunu belirleyen nedir? Kuşkusuz, ahlak. Mustafa Kemal Paşa’nın dediği gibi, Türk’ün yüksek ahlakı.

Mustafa Kemal Paşa’ya göre: *Türkler, aşağı yukarı hep aynı ahlak anlayışına sahiptir, ve bu yüksek ahlak, başka hiçbir ulusun ahlakına benzemez. Ahlakın, ulusun oluşumundaki yeri çok büyüktür ve önemlidir. O’na göre, ahlaklılıktır diye yaptığımız davranışlar, ve yapmaktan çekindiğimiz davranışlar; birtakım ahlak öğreticilerinin önerdikleri şeylerden önce gelir. Ahlak kurallarının nasıl konulması gerektiği, ahlaklılık olduğu anlaşılan davranışlar yapıldıktan, denendikten sonra anlaşılır. Ahlaksal davranışlar aynı zamanda hem zorunlu hem de istenen davranışlardır. Ahlaklı davranışlar, insanın, benimseyerek, isteyerek yaptığı davranışlardır. Bir işin ahlaksal değer taşımasının kaynağı toplumdur, ulustur. Ahlaksal düzen; tek tek belli kişilerin ötesinde ve üstünde yalnız toplumsal, ulusal olabilir. Ulusal ahlak, ulusun çıkarları gerektirdiğinde, seve seve öz  varlığını gözden çıkarmayı ister. Ulusal ahlak gerekleri, o ulusun bireylerince, usa vurmaksızın vicdan sesiyle ve duygusal bir güdüyle yapılır. Ulus analarının, babalarının, öğretmenlerinin, ve ulus büyüklerinin her yerde ve her fırsatta vereceği eğitimin amacı, bu yüksek ulusal duyguyu sağlamlaştırmak olmalıdır.

Mustafa Kemal Paşa’ya göre ahlak kutsaldır; çünkü aynı değerde bir eşi yoktur ve başka hiçbir tür değerle ölçülemez. En büyük ahlaksal gerçeklik, sahibi olan gerçekleştiriciye dayanmaktadır. O gerçekleştirici de yalnız ve yalnız toplumdur. Toplum yoğun bir düşünce ve ahlak etkinliklerinin odağıdır. (*Kaynak: aynı eser)

Demek ki, Türk olmanın temel koşullarından biri de doğru olmak, ahlakın aynı değerde bir eşinin olmadığı fikrini benimsemektir. Ahlakın kaynağı tamamıyla içinde yaşadığımız toplum ve toplumun bize vermesi gereken ulusal bilinçtir.  Doğru olan ise, ulusal birliğimizi, ulusal unurumuzu ve ulusal çıkarlarımızı her değerin üzerinde tutmaktır. Gerektiğinde varlığımızı Türk Varlığına armağan edebilmektir. Şimdi dönüp kendimize bakalım. Doğru muyuz?

Çalışkan mıyız?

Mustafa Kemal Paşa’ya göre: * İnsan; maddi varlığa tutsak olmak için değil, yalnız özgürlük aracı olarak maddi varlığa sahip olmalıdır. O’na göre, herhangi bir sonuca ulaşmaksızın uğraşmak, çalışma sayılmaz. Hiçbir şey yapmamak, yada sonuçsuz, anlamsız şeylerle uğraşmak, çalışma yasasına göre büyük suçtur. Çalışmanın değeri yüksektir. Ahlaksal bir niteliği vardır, ve çalışma hakkı kutsaldır. Çalışmaksızın düşünce yönünden gelişmek ve ahlak olgunluğa ulaşmak olanaksızdır. İnsan çalışır, ama işini ancak toplumun varlığıyla geliştirip olgunlaştırabilir. Topluma yararlı işler yapmak gerekir. Gelir sahipleri, zenginler servetlerini ulusal servetin artmasına katkısı olacak yolda kullanmalıdır.(* Kaynak: aynı eser)

Şimdi kendimize bakalım. Türkiye, Gümrük Birliği Protokolü’nü imzalayıp, IMF’ye borçlandıkça, üretimden vazgeçti. Eskiden ülkede üretilen pek çok ürün ithal edilir oldu. Bu ürünleri üreten fabrikalar kapandı. Pek çok gurur kaynağı işletmemiz özelleştirilerek kapanmaları sağlandı. İşsizlik arttı. Bu da Türk insanının çalışma hakkının elinden alınması anlamına gelir. Türkiye üretimden vazgeçtiği için, ithalat sürekli ihracatı katlayıp büyüyor. Türkiye’nin serveti bu yolla dışarı akıyor. Üstüne üstlük bir de dış ve iç borçlara dünyanın faizini ödüyoruz. Üstelik, bu işlerin hiçbirinden çalışma hakkı elinden alınarak yoksulluğu mahkum edilen ulusumuzun hiçbir sorumluluğu yoktur. Onun iktidarını gasp edenler, bu işleri böyle uygun görmüşlerdir. Ve biz sesimizi çıkarmadan bu büyük haksızlığı seyrediyoruz. Dönüp bakalım kendimize, Türk müyüz? Doğru muyuz? Çalışkan mıyız?

Küçüklerimizi koruyup, büyüklerimizi sayılıyor muyuz?

Büyüklere saygı, Türk’ün en önemli geleneklerinden biridir. Küçüklerin korunması da öyle. Bir mahallede, bir çocuk doğduğunda, bütün mahalleli ona sahip çıkar. Çocuk, birden, bütün mahallenin çocuğu olur. Ana-babası kadar, mahalleli de çocuğu korur ve onun için kaygı duyar.

Büyükler derken, Türkiye aleyhine çalıştığı tescil edilmiş “büyükler” den söz etmiyoruz. Burada anılan büyükler; yurda, ulusa emeği geçmiş, tarihe mal olmasa da, çalışma hayatını tamamlamış, emekli olmuş büyüklerimizdir. Onlar, üç kuruş emekli maaşıyla açlığa mahkum edilen, maaş kuyruğunda ölümle tanışan, çocuklarına ağır geldiği için terk edilen, bayramlarda bile aranıp sorulmayan, ununu elemiş, eleğini asmış denilen büyüklerimiz.

Eski Başbakanlarımızdan Tansu Çiller Hanım, onları parazit olarak görse de, onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimizin de hazırlayıcısıdırlar.

Fazla söze gerek yok. Onlara saygı göstermek demek, onların yaşam koşullarının iyileştirilmek, yaşamlarının son dönemlerini rahat ve huzurlu geçirmelerini sağlamaya çabalamak olmalıdır. Hepimiz üzerinde, hepsinin tek tek emeği vardır. İçimizdeki gerçek “Cumhuriyet Kuşağı” onlardır. Onları topluca kaderlerine terk etmekten başka neler yapıyoruz?

Ya küçüklerimiz? Asıl onlar her yönden saldırı altındalar. Televizyon programlarındaki şiddet içerikli çizgi filmler, ailelerinin kendilerine sağlayamadıkları olanak ve ürünlerin imrendirici reklamları, eğitim kurumlarında şekilden şekile sokulma çabaları, aile içinde maruz bırakıldıkları baskı ve şiddet, korunmaları gereken kurumlarda maruz bırakıldıkları şiddet ve istismar, Hıristiyan misyonerlerin, tarikatların, gericiliğin gençlerimiz üzerinde oynamaya çalıştıkları oyunlar, uyuşturucu satıcılarının amansız saldırıları, daha  sayamadığımız, sokaklarda başlarına gelen akıl almaz şeyler…

Onları koruyor muyuz? Korumak için ne neler yapıyoruz? Yoksa kendi hallerine terkedilmişliklerini sessizce seyir mi ediyoruz?

Dönüp kendimize bakalım !

Türk müyüz? Doğru muyuz? Çalışkan mıyız? Küçüklerimizi koruyup, büyüklerimizi sayıyor muyuz? Yurdumuzu, milletimizi kaçımız özümüzden çok seviyoruz? Ve kaçımız inanarak “Varlığım Türk varlığına armağan olsun.” diyoruz?

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 25 17 2 6 40 12 57 +28
2 Galatasaray 25 14 4 7 52 25 49 +27
3 Beşiktaş 25 12 5 8 50 34 44 +16
4 Trabzonspor 25 11 7 7 44 36 40 +8
5 Atiker Konyaspor 25 8 6 11 32 28 35 +4
6 Yeni Malatyaspor 25 9 9 7 34 32 34 +2
7 Sivasspor 25 9 9 7 37 37 34 0
8 Alanyaspor 25 10 11 4 28 30 34 -2
9 Kayserispor 25 8 9 8 23 33 32 -10
10 Antalyaspor 25 9 11 5 26 41 32 -15
11 Çaykur Rizespor 25 7 8 10 35 33 31 +2
12 Kasımpaşa 25 9 12 4 41 46 31 -5
13 MKE Ankaragücü 25 9 12 4 26 38 31 -12
14 Fenerbahçe 25 6 9 10 30 36 28 -6
15 Bursaspor 25 5 7 13 22 28 28 -6
16 Göztepe 25 8 14 3 26 33 27 -7
17 BB Erzurumspor 25 4 11 10 26 34 22 -8
18 Akhisarspor 25 5 14 6 25 41 21 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 Gençlerbirliği 12 9 2 1 22 7 28
2 Ümraniyespor 13 9 3 1 21 10 28
3 Denizlispor 13 8 2 3 24 9 27
4 Altınordu 13 7 2 4 24 9 25
5 Hatayspor 13 6 2 5 20 8 23
6 Balıkesirspor Baltok 12 7 3 2 16 11 23
7 Adana Demirspor 13 6 3 4 21 11 22
8 Osmanlıspor FK 13 7 5 1 16 11 22
9 Gazişehir Gaziantep FK 13 6 4 3 19 10 21
10 Eskişehirspor 13 5 2 6 15 13 21
11 İstanbulspor 12 5 4 3 19 20 18
12 Boluspor 12 4 4 4 15 12 16
13 Altay 12 4 5 3 12 12 15
14 Adanaspor 12 3 4 5 16 14 14
15 Giresunspor 12 4 6 2 15 17 14
16 Afjet Afyonspor 12 3 5 4 15 20 13
17 Elazığspor 12 2 7 3 13 19 9
18 Kardemir Karabükspor 13 0 11 2 6 32 2
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 13 10 1 2 33 10 32
2 Fatih Karagümrük 13 10 1 2 27 10 32
3 Tuzlaspor 13 9 3 1 30 8 28
4 Menemen Belediyespor 13 8 1 4 29 15 28
5 Sivas Belediyespor 14 7 3 4 23 17 25
6 Bandırmaspor 13 7 4 2 18 12 23
7 Kahramanmaraşspor 14 6 5 3 15 15 21
8 Etimesgut Belediyespor 13 5 3 5 16 13 20
9 Kırklarelispor 14 5 4 5 17 15 20
10 Şanlıurfaspor 12 5 3 4 15 12 19
11 Pendikspor 13 4 3 6 18 16 18
12 Bak Spor 13 4 3 6 15 17 18
13 Zonguldak Kömürspor 13 4 4 5 11 12 17
14 Tarsus İdman Yurdu 12 4 4 4 19 23 16
15 Fethiyespor 13 2 4 7 9 14 13
16 Konya Anadolu Selçukspor 12 2 4 6 17 25 12
17 Darıca Gençlerbirliği 13 3 7 3 11 22 12
18 Tokatspor 13 3 8 2 11 16 11
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 12 8 0 4 24 10 28
2 Nevşehir Belediyespor 12 7 1 4 27 12 25
3 Hekimoğlu Trabzon 12 7 1 4 15 7 25
4 Şile Yıldızspor 12 7 3 2 30 16 23
5 Karaköprü Belediyespor 13 7 4 2 23 14 23
6 Tire 1922 12 5 0 7 16 8 22
7 Ergene Velimeşe 13 6 4 3 18 12 21
8 Artvin Hopaspor 12 4 1 7 11 5 19
9 Silivrispor 13 5 4 4 14 9 19
10 Batman Petrolspor 12 5 4 3 12 14 18
11 Erzin Belediyespor 12 4 3 5 18 13 17
12 Gebzespor 13 4 4 5 14 11 17
13 Erbaaspor 12 4 4 4 16 11 16
14 Kozan Belediyespor 12 3 2 7 12 11 16
15 Yomraspor 12 3 2 7 12 11 16
16 Büyükçekmece Tepecikspor 12 4 6 2 12 15 14
17 Körfez Spor Kulübü 12 1 8 3 8 26 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/03/2019 Fenerbahçe vs Sivasspor
 16/03/2019 Atiker Konyaspor vs Çaykur Rizespor
 16/03/2019 Akhisarspor vs Kasımpaşa
 16/03/2019 BB Erzurumspor vs Trabzonspor
 16/03/2019 Antalyaspor vs Alanyaspor
 16/03/2019 Beşiktaş vs Göztepe
 17/03/2019 Yeni Malatyaspor vs MKE Ankaragücü
 17/03/2019 Kayserispor vs Medipol Başakşehir
 17/03/2019 Bursaspor vs Galatasaray
 15/03/2019 Fenerbahçe - Sivasspor Fenerbahçe ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/03/2019 Elazığspor vs Adana Demirspor
 16/03/2019 Ümraniyespor vs Gazişehir Gaziantep FK
 16/03/2019 Giresunspor vs İstanbulspor
 16/03/2019 Osmanlıspor FK vs Hatayspor
 17/03/2019 Afjet Afyonspor vs Denizlispor
 17/03/2019 Altay vs Kardemir Karabükspor
 17/03/2019 Adanaspor vs Gençlerbirliği
 17/03/2019 Boluspor vs Balıkesirspor Baltok
 03/04/2019 Adana Demirspor vs Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/03/2019 Fatih Karagümrük vs Manisa BBSK
 17/03/2019 Şanlıurfaspor vs Bandırmaspor
 17/03/2019 Anadolu Selçukspor vs Pendikspor
 17/03/2019 Darıca Gençlerbirliği vs Etimesgut Belediyespor
 17/03/2019 Fethiyespor vs Sivas Belediyespor
 17/03/2019 Menemen Belediyespor vs Kırklarelispor
 17/03/2019 Tarsus İdman Yurdu vs Kahramanmaraşspor
 17/03/2019 Tokatspor vs Bak Spor
 17/03/2019 Tuzlaspor vs Zonguldak Kömürspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/03/2019 Büyükçekmece Tepecikspor vs Batman Petrolspor
 16/03/2019 Tire 1922 vs Silivrispor
 17/03/2019 Artvin Hopaspor vs Ergene Velimeşe
 17/03/2019 Erzin Belediyespor vs Hekimoğlu Trabzon
 17/03/2019 Kozan Belediyespor vs Gebzespor
 17/03/2019 Körfez Spor Kulübü vs Şile Yıldızspor
 17/03/2019 Nazilli Belediyespor vs Erbaaspor
 17/03/2019 Nevşehir Belediyespor vs Karaköprü Belediyespor
 16/03/2019 Tire 1922 - Silivrispor Silivrispor ligdeki son 13 maçında hiç kazanamadı  Tire 1922 yenilmez
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI