Bugun...


Arşivimden

facebook-paylas
TÜRK’ÜM DOĞRUYUM ÇALIŞKANIM!
Tarih: 23-10-2018 02:44:00 Güncelleme: 23-10-2018 02:44:00


Ender Erdemil / 2006

Türk’üm, doğruyum, çalışkanım...

Bu andı hepimiz ilkokul öğrencisi olduğumuz sıralarda okumuşuzdur. İçinizde, bu andın okuduğu günlerde ne anlama geldiğini düşüneniniz var mı? Doğrusunu isterseniz ben hiç düşünmemiştim. Hiçbir öğretmenimin de bu andın ne anlama geldiğini, bu andı niçin okuduğumuzu anlattığını hatırlamıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, büyük meşakkatle kuruldu. Daha sonraki dönemlerde; özellikle de Mustafa Kemal Paşa’nın ölümünden sonra Türkiye’yi yönetenler, Mustafa Kemal Paşa’nın 6 Mart 1922 günü meclis kürsüsünden yaptığı konuşmanın özellikle batılı emperyalist ülkelerin Türkiye üzerindeki emellerini anlatan ve bu emellerden asla vazgeçmeyeceklerini belirten bölümlerini görmezden geldiler. Cumhuriyet’i, önünde hiçbir tehlike yokmuş gibi algılayıp, Gene Mustafa Kemal Paşa’nın, kendilerine verdiği “Ulasal bilinci canlı tutma” görevini yadsıdılar. Bu yüzden de biz andımızı, ne anlama geldiğini hiç düşünmeden okuduk da okuduk.

Atatürkçülük’ü fotoğraflara, törenlere ve heykellere indirgeyen siyasal iktidarlar ulusal bilincin zayıflamasını bu ve benzeri yollarla sağladılar. Gençliğimiz, hatta gençlik çağını geçmişi pek çok insanımız, ulusal birliğimize saldıran “küreselleşme” ideologları tarafından yönlendirilebilecek; yönlendirilemese bile en azından kafası karıştırılabilecek bir bilinçsizlik düzeyine getirildi.

Türk müyüz?

Türk, bin yıllarca varolmuş, dünyayı kökten değiştirmiş bir soyun adı. Türk, adının geçtiği her dönemde, bir alt-üstlüğe damgasını vurmuş, bezirganlaşmış medeniyetleri yıkıp, yerine kendi medeniyetlerini kurmuş, tarihin her döneminde varolmuştu. Türk adı, tüm insanlığa böyle bir varoluşu çağrıştırıyordu.

Ne yazık ki, Türk adı; yakın tarihimizde Osmanlılaştırılarak, bu varoluş anlamından koparılıp, köleleştirilmeye namzet bir “ümmet” anlamı taşır hale getirildi

Mustafa Kemal Paşa, Türk’e Türk’lüğünü hatırlatarak, istiklalini yeniden eline almasını sağladı.

Mustafa Kemal Paşa’ya göre: *Türk ulusundan büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir ulus yoktur, ve bütün insanlık tarihinde de görülmemiştir. Türk ulusu, O’na göre, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkıdır. Türk dili, Türk ulusu için kutsal bir hazinedir. Türk ulusu, Asya’nın batısında ve Avrupa’nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayrılmış, ‘Türk Eli’, ‘Türk Yurdu’ denilen bir yurtta yaşar, ve bu yurtta yaşayarak, derin ve ünlü geçmişinin, büyük ve güçlü atalarının kalıtlarını koruyabileceğine; o kalıtları, şimdiye değin olduğundan daha fazla zenginleştireceğine inanmaktadır. Türk ulusu, her uygar ulus gibi geçmişin bütün evrelerinde buluşlarıyla, bulgularıyla uygarlık dünyasına katkıda bulunmuş insanların, ulusların değerini bilir ve onların insanlığa bıraktıkları kalıtsal anıları saygıyla korur. Türk ulusu, insanlık evrenine gönülden bağlı bir üye ailedir. ( * Kaynak: Atatürk’ün Yazdığı Yurttaşlık Bilgileri, Yenigün Haber Ajansı, 1997)

Mustafa Kemal Paşa; Türk ulusuna, Türk olmanın nasıl bir şey olduğunu, kendi el yazısıyla,  böyle anlatmış.

Dönüp kendimize bakalım. Türk müyüz?

Doğru muyuz?

Geometride iki nokta arasındaki en kısa yol doğru olarak tanımlanır. Demek ki doğruyuz dediğimizde, bulunduğumuz yerden, varacağımız hedefe giderken, sağa sola hiç sapmadan, açık seçik, gideceğimiz yöne doğru yürümemiz gerekiyor. Sağa sola saptığımız zaman; hedefe varsak bile, gittiğimiz yol doğru değil, eğri oluyor. Bu doğru yolun doğru yol olduğunu belirleyen nedir? Kuşkusuz, ahlak. Mustafa Kemal Paşa’nın dediği gibi, Türk’ün yüksek ahlakı.

Mustafa Kemal Paşa’ya göre: *Türkler, aşağı yukarı hep aynı ahlak anlayışına sahiptir, ve bu yüksek ahlak, başka hiçbir ulusun ahlakına benzemez. Ahlakın, ulusun oluşumundaki yeri çok büyüktür ve önemlidir. O’na göre, ahlaklılıktır diye yaptığımız davranışlar, ve yapmaktan çekindiğimiz davranışlar; birtakım ahlak öğreticilerinin önerdikleri şeylerden önce gelir. Ahlak kurallarının nasıl konulması gerektiği, ahlaklılık olduğu anlaşılan davranışlar yapıldıktan, denendikten sonra anlaşılır. Ahlaksal davranışlar aynı zamanda hem zorunlu hem de istenen davranışlardır. Ahlaklı davranışlar, insanın, benimseyerek, isteyerek yaptığı davranışlardır. Bir işin ahlaksal değer taşımasının kaynağı toplumdur, ulustur. Ahlaksal düzen; tek tek belli kişilerin ötesinde ve üstünde yalnız toplumsal, ulusal olabilir. Ulusal ahlak, ulusun çıkarları gerektirdiğinde, seve seve öz  varlığını gözden çıkarmayı ister. Ulusal ahlak gerekleri, o ulusun bireylerince, usa vurmaksızın vicdan sesiyle ve duygusal bir güdüyle yapılır. Ulus analarının, babalarının, öğretmenlerinin, ve ulus büyüklerinin her yerde ve her fırsatta vereceği eğitimin amacı, bu yüksek ulusal duyguyu sağlamlaştırmak olmalıdır.

Mustafa Kemal Paşa’ya göre ahlak kutsaldır; çünkü aynı değerde bir eşi yoktur ve başka hiçbir tür değerle ölçülemez. En büyük ahlaksal gerçeklik, sahibi olan gerçekleştiriciye dayanmaktadır. O gerçekleştirici de yalnız ve yalnız toplumdur. Toplum yoğun bir düşünce ve ahlak etkinliklerinin odağıdır. (*Kaynak: aynı eser)

Demek ki, Türk olmanın temel koşullarından biri de doğru olmak, ahlakın aynı değerde bir eşinin olmadığı fikrini benimsemektir. Ahlakın kaynağı tamamıyla içinde yaşadığımız toplum ve toplumun bize vermesi gereken ulusal bilinçtir.  Doğru olan ise, ulusal birliğimizi, ulusal unurumuzu ve ulusal çıkarlarımızı her değerin üzerinde tutmaktır. Gerektiğinde varlığımızı Türk Varlığına armağan edebilmektir. Şimdi dönüp kendimize bakalım. Doğru muyuz?

Çalışkan mıyız?

Mustafa Kemal Paşa’ya göre: * İnsan; maddi varlığa tutsak olmak için değil, yalnız özgürlük aracı olarak maddi varlığa sahip olmalıdır. O’na göre, herhangi bir sonuca ulaşmaksızın uğraşmak, çalışma sayılmaz. Hiçbir şey yapmamak, yada sonuçsuz, anlamsız şeylerle uğraşmak, çalışma yasasına göre büyük suçtur. Çalışmanın değeri yüksektir. Ahlaksal bir niteliği vardır, ve çalışma hakkı kutsaldır. Çalışmaksızın düşünce yönünden gelişmek ve ahlak olgunluğa ulaşmak olanaksızdır. İnsan çalışır, ama işini ancak toplumun varlığıyla geliştirip olgunlaştırabilir. Topluma yararlı işler yapmak gerekir. Gelir sahipleri, zenginler servetlerini ulusal servetin artmasına katkısı olacak yolda kullanmalıdır.(* Kaynak: aynı eser)

Şimdi kendimize bakalım. Türkiye, Gümrük Birliği Protokolü’nü imzalayıp, IMF’ye borçlandıkça, üretimden vazgeçti. Eskiden ülkede üretilen pek çok ürün ithal edilir oldu. Bu ürünleri üreten fabrikalar kapandı. Pek çok gurur kaynağı işletmemiz özelleştirilerek kapanmaları sağlandı. İşsizlik arttı. Bu da Türk insanının çalışma hakkının elinden alınması anlamına gelir. Türkiye üretimden vazgeçtiği için, ithalat sürekli ihracatı katlayıp büyüyor. Türkiye’nin serveti bu yolla dışarı akıyor. Üstüne üstlük bir de dış ve iç borçlara dünyanın faizini ödüyoruz. Üstelik, bu işlerin hiçbirinden çalışma hakkı elinden alınarak yoksulluğu mahkum edilen ulusumuzun hiçbir sorumluluğu yoktur. Onun iktidarını gasp edenler, bu işleri böyle uygun görmüşlerdir. Ve biz sesimizi çıkarmadan bu büyük haksızlığı seyrediyoruz. Dönüp bakalım kendimize, Türk müyüz? Doğru muyuz? Çalışkan mıyız?

Küçüklerimizi koruyup, büyüklerimizi sayılıyor muyuz?

Büyüklere saygı, Türk’ün en önemli geleneklerinden biridir. Küçüklerin korunması da öyle. Bir mahallede, bir çocuk doğduğunda, bütün mahalleli ona sahip çıkar. Çocuk, birden, bütün mahallenin çocuğu olur. Ana-babası kadar, mahalleli de çocuğu korur ve onun için kaygı duyar.

Büyükler derken, Türkiye aleyhine çalıştığı tescil edilmiş “büyükler” den söz etmiyoruz. Burada anılan büyükler; yurda, ulusa emeği geçmiş, tarihe mal olmasa da, çalışma hayatını tamamlamış, emekli olmuş büyüklerimizdir. Onlar, üç kuruş emekli maaşıyla açlığa mahkum edilen, maaş kuyruğunda ölümle tanışan, çocuklarına ağır geldiği için terk edilen, bayramlarda bile aranıp sorulmayan, ununu elemiş, eleğini asmış denilen büyüklerimiz.

Eski Başbakanlarımızdan Tansu Çiller Hanım, onları parazit olarak görse de, onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimizin de hazırlayıcısıdırlar.

Fazla söze gerek yok. Onlara saygı göstermek demek, onların yaşam koşullarının iyileştirilmek, yaşamlarının son dönemlerini rahat ve huzurlu geçirmelerini sağlamaya çabalamak olmalıdır. Hepimiz üzerinde, hepsinin tek tek emeği vardır. İçimizdeki gerçek “Cumhuriyet Kuşağı” onlardır. Onları topluca kaderlerine terk etmekten başka neler yapıyoruz?

Ya küçüklerimiz? Asıl onlar her yönden saldırı altındalar. Televizyon programlarındaki şiddet içerikli çizgi filmler, ailelerinin kendilerine sağlayamadıkları olanak ve ürünlerin imrendirici reklamları, eğitim kurumlarında şekilden şekile sokulma çabaları, aile içinde maruz bırakıldıkları baskı ve şiddet, korunmaları gereken kurumlarda maruz bırakıldıkları şiddet ve istismar, Hıristiyan misyonerlerin, tarikatların, gericiliğin gençlerimiz üzerinde oynamaya çalıştıkları oyunlar, uyuşturucu satıcılarının amansız saldırıları, daha  sayamadığımız, sokaklarda başlarına gelen akıl almaz şeyler…

Onları koruyor muyuz? Korumak için ne neler yapıyoruz? Yoksa kendi hallerine terkedilmişliklerini sessizce seyir mi ediyoruz?

Dönüp kendimize bakalım !

Türk müyüz? Doğru muyuz? Çalışkan mıyız? Küçüklerimizi koruyup, büyüklerimizi sayıyor muyuz? Yurdumuzu, milletimizi kaçımız özümüzden çok seviyoruz? Ve kaçımız inanarak “Varlığım Türk varlığına armağan olsun.” diyoruz?

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 20 5 9 72 36 69 +36
2 Medipol Başakşehir 34 19 5 10 49 22 67 +27
3 Beşiktaş 34 19 7 8 72 46 65 +26
4 Trabzonspor 34 18 7 9 64 46 63 +18
5 Yeni Malatyaspor 33 13 12 8 46 44 47 +2
6 Antalyaspor 33 13 14 6 38 52 45 -14
7 Atiker Konyaspor 34 9 8 17 40 38 44 +2
8 Alanyaspor 34 12 14 8 37 43 44 -6
9 Fenerbahçe 33 10 10 13 41 43 43 -2
10 Çaykur Rizespor 34 9 11 14 48 50 41 -2
11 Sivasspor 34 10 13 11 49 54 41 -5
12 Kayserispor 33 10 12 11 35 48 41 -13
13 MKE Ankaragücü 33 11 15 7 37 51 40 -14
14 Kasımpaşa 34 11 17 6 53 62 39 -9
15 Göztepe 33 10 18 5 35 41 35 -6
16 Bursaspor 33 6 11 16 26 36 34 -10
17 BB Erzurumspor 33 7 15 11 34 43 32 -9
18 Akhisarspor 34 6 19 9 33 54 27 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 17 10 2 5 30 10 35
2 Gençlerbirliği 17 11 4 2 26 13 35
3 Denizlispor 17 9 2 6 33 12 33
4 Adana Demirspor 17 9 3 5 32 15 32
5 Altınordu 17 9 4 4 30 15 31
6 Ümraniyespor 17 9 5 3 25 17 30
7 Gazişehir Gaziantep FK 17 8 5 4 26 15 28
8 Boluspor 17 8 5 4 25 18 28
9 İstanbulspor 17 8 5 4 27 28 28
10 Balıkesirspor Baltok 17 8 6 3 26 23 27
11 Eskişehirspor 17 7 4 6 23 22 27
12 Altay 17 7 5 5 24 15 26
13 Osmanlıspor FK 17 8 7 2 22 19 26
14 Giresunspor 17 6 8 3 19 22 21
15 Adanaspor 17 3 8 6 21 25 15
16 Afjet Afyonspor 17 3 8 6 19 30 15
17 Elazığspor 17 3 10 4 19 28 13
18 Kardemir Karabükspor 17 0 14 3 7 43 3
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 17 13 2 2 45 13 41
2 Fatih Karagümrük 17 13 2 2 35 15 41
3 Menemen Belediyespor 17 10 2 5 34 19 35
4 Tuzlaspor 17 10 4 3 36 14 33
5 Sivas Belediyespor 17 9 3 5 36 21 32
6 Etimesgut Belediyespor 17 8 3 6 24 13 30
7 Bandırmaspor 17 9 5 3 28 20 30
8 Tarsus İdman Yurdu 17 8 5 4 35 26 28
9 Pendikspor 17 7 3 7 30 22 28
10 Şanlıurfaspor 17 7 4 6 23 15 27
11 Kırklarelispor 17 7 4 6 22 17 27
12 Zonguldak Kömürspor 17 7 5 5 19 16 26
13 Kahramanmaraşspor 17 7 6 4 21 21 25
14 Konya Anadolu Selçukspor 17 5 5 7 28 32 22
15 Bak Spor 17 4 5 8 16 28 20
16 Fethiyespor 17 4 6 7 14 18 19
17 Tokatspor 17 5 9 3 15 20 18
18 Darıca Gençlerbirliği 17 3 11 3 13 36 12
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 16 10 0 6 35 14 36
2 Tire 1922 16 9 0 7 29 10 34
3 Hekimoğlu Trabzon 16 9 2 5 23 9 32
4 Nevşehir Belediyespor 16 7 2 7 30 16 28
5 Ergene Velimeşe 16 8 5 3 22 15 27
6 Karaköprü Belediyespor 16 8 5 3 25 19 27
7 Silivrispor 16 7 4 5 18 10 26
8 Artvin Hopaspor 16 6 3 7 17 13 25
9 Erzin Belediyespor 16 6 4 6 31 18 24
10 Erbaaspor 16 6 4 6 20 13 24
11 Şile Yıldızspor 16 7 7 2 32 24 23
12 Gebzespor 16 6 5 5 18 14 23
13 Yomraspor 16 5 4 7 20 17 22
14 Batman Petrolspor 16 6 6 4 15 17 22
15 Kozan Belediyespor 16 5 4 7 17 18 22
16 Büyükçekmece Tepecikspor 16 6 7 3 19 20 21
17 Körfez Spor Kulübü 16 1 12 3 9 37 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/05/2019 Fenerbahçe vs Antalyaspor
 26/05/2019 Göztepe vs MKE Ankaragücü
 26/05/2019 Kayserispor vs BB Erzurumspor
 26/05/2019 Yeni Malatyaspor vs Bursaspor
 24/05/2019 Medipol Başakşehir 1 - 1 Alanyaspor
 20/05/2019 MKE Ankaragücü 3 - 1 Sivasspor
 20/05/2019 BB Erzurumspor 0 - 1 Fenerbahçe
 19/05/2019 Galatasaray 2 - 1 Medipol Başakşehir
 19/05/2019 Alanyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/05/2019 İstanbulspor 2 - 5 Denizlispor
 18/05/2019 Gençlerbirliği 1 - 2 Adana Demirspor
 18/05/2019 Giresunspor 3 - 1 Altınordu
 18/05/2019 Kardemir Karabükspor 1 - 6 Gazişehir Gaziantep FK
 18/05/2019 Adanaspor 1 - 4 Osmanlıspor FK
 17/05/2019 Altay 4 - 0 Elazığspor
 17/05/2019 Boluspor 3 - 2 Eskişehirspor
 17/05/2019 Balıkesirspor Baltok 0 - 3 Hatayspor
 17/05/2019 Afjet Afyonspor 2 - 2 Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2019 Anadolu Selçukspor 4 - 3 Menemen Belediyespor
 04/05/2019 Bandırmaspor 2 - 1 Fethiyespor
 04/05/2019 Bak Spor 0 - 0 Kırklarelispor
 04/05/2019 Tarsus İdman Yurdu 3 - 1 Darıca Gençlerbirliği
 04/05/2019 Etimesgut Belediyespor 4 - 0 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2019 Manisa BBSK 2 - 0 Sivas Belediyespor
 04/05/2019 Pendikspor 6 - 3 Kahramanmaraşspor
 04/05/2019 Şanlıurfaspor 1 - 1 Tuzlaspor
 Hük. Fatih Karagümrük 3 - 0 Tokatspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2019 Körfez Spor Kulübü 1 - 4 Nazilli Belediyespor
 04/05/2019 Büyükçekmece Tepecikspor 2 - 1 Kozan Belediyespor
 04/05/2019 Batman Petrolspor 1 - 2 Nevşehir Belediyespor
 04/05/2019 Yomraspor 1 - 3 Tire 1922
 04/05/2019 Erbaaspor 1 - 0 Gebzespor
 04/05/2019 Erzin Belediyespor 2 - 3 Artvin Hopaspor
 04/05/2019 Hekimoğlu Trabzon 1 - 2 Karaköprü Belediyespor
 04/05/2019 Şile Yıldızspor 0 - 3 Silivrispor
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI